AKARI

Akari 2P lamp

ISAMU NOGUCHI1973

Akari 75D ceiling light

ISAMU NOGUCHI1971

Akari BB1/YA1 lamp

ISAMU NOGUCHI1980

Akari L1 ceiling light

ISAMU NOGUCHI1976

Akari 140XL ceiling light

ISAMU NOGUCHI1971

Akari 45A ceiling light

ISAMU NOGUCHI1954

Akari UF0-1 lamp

ISAMU NOGUCHI1951

Akari 55F ceiling light

ISAMU NOGUCHI1971

Akari lamp

ISAMU NOGUCHI1951

Akari lamp

ISAMU NOGUCHI1951

Akari 55A ceiling light

ISAMU NOGUCHI1954

Akari 24N lamp

ISAMU NOGUCHI1969

Akari UF3-XN floor lamp

ISAMU NOGUCHI1985