Spoke Chair

KATSUHEI TOYOGUCHI1963

Guéridon Takanobu

TAKANOBU2021

Akari 125F

ISAMU NOGUCHI125F

Cup Noll

ODILE NOLL1960

Akari 60F

ISAMU NOGUCHI60F

Akari 35N

ISAMU NOGUCHI35N

Akari 60F

ISAMU NOGUCHI60F

Chaise longue Yamakawa

YUZURU YAMAKAWA1960

Plate 2 Kanokohata

SHOSHI KANOKOHATA2015

Plate 1 Kanokohata

SHOSHI KANOKOHATA2015